PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Sun Solaris'te Sun, iPlanet ve Netscape Sunucuları

Bu bölümde, PHP'nin Sun Solaris üzerinde Sun Java Sistem, Sun ONE, iPlanet ve Netscape HTTP Sunucusu kurulumlarına özgü bilgilere ve ipuçlarına yer verilmiştir.

PHP 4.3.3'ten itibaren PHP betikleri NSAPI modülü ile kullanılarak özel dizin listeleri ve hata sayfaları üretebilebilmektedir. Apache uyumluluğu sağlamak için ek işlevler de mevcuttur. Mevcut HTTP sunucuları desteği hakkında bilgi edinmek için alt istekler ile ilgili bölümü okuyunuz.

Netscape Girişimci Sunucusu (NES) için PHP yapılandırması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi » http://benoit.noss.free.fr/php/install-php4.html adresinde bulabilirsiniz.

PHP'yi Sun Java Sistem, Sun ONE, iPlanet ve Netscape HTTP sunucularında derlemek için, kurulum dizinini --with-nsapi=[DiZiN] seçeneği ile belirtin; öntanımlı dizin: /opt/netscape/suitespot/. Ayrıca /php-xxx-version/sapi/nsapi/nsapi-readme.txt dosyasını da okuyun.

 1. Aşağıdaki paketleri »  http://www.sunfreeware.com/ veya başka bir siteden indirip kurabilirsiniz:

  • autoconf-2.13
  • automake-1.4
  • bison-1_25-sol26-sparc-local
  • flex-2_5_4a-sol26-sparc-local
  • gcc-2_95_2-sol26-sparc-local
  • gzip-1.2.4-sol26-sparc-local
  • m4-1_4-sol26-sparc-local
  • make-3_76_1-sol26-sparc-local
  • mysql-3.23.24-beta (mysql desteği istiyorsanız)
  • perl-5_005_03-sol26-sparc-local
  • tar-1.13 (GNU tar)

 2. PATH ortam değişkeninde gerekli dizinlerin bulunduğundan emin olun ( PATH=.:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/ccs/bin) ve export PATH ile sisteminizde kullanılabilir olmasını sağlayın.
 3. gunzip php-x.x.x.tar.gz (.gz paketi değilse 4'e gidin).
 4. tar xvf php-x.x.x.tar
 5. Bu işlem sonucunda oluşan PHP dizinine geçin: cd ../php-x.x.x
 6. Netscape sunucunuz /opt/netscape/suitespot/ dizininde kurulu değilse, aşağıdaki seçeneğe bulunduğu yeri yazın:

  ./configure --with-mysql=/usr/local/mysql \
        --with-nsapi=/opt/netscape/suitespot/ \
        --enable-libgcc

 7. Bir make ve ardından make install yapın.

Temel kurulum bitip ilgili benioku dosyalarını da okuduktan sonra bir kaç adımlık yapılandırma işlemi kalmış olacak.

Sun/iPlanet/Netscape için Yapılandırma Talimatları

Öncelikle, sunucunun bütün paylaşımlı kütüphaneleri bulabilmesi için bazı dizinleri LD_LIBRARY_PATH ortam değişkenine eklemeniz gerekebilir. Bunun yapılacağı en uygun yer HTTP sunucunuzu başlatan betiktir. Bu betik genellikle, /bir/yol/server/https-sunucuismi/start gibi bir dosyadır. HTTP sunucunuzun /bir/yol/server/https-sunucuismi/config/ dizininde yer alan yapılandırma dosyalarını da düzenlemeniz gerekecek.

 1. Aşağıdaki satırı mime.types dosyasına ekleyin (bunu yönetim sunucusunda yapabilirsiniz):

  type=magnus-internal/x-httpd-php exts=php
  

 2. magnus.conf (>= 6 sürümü sunucular için) veya obj.conf (< 6 sürümü sunucular için) dosyalarını düzenlemek için açın ve aşağıdaki satırları mime types init satırının sonrasına ekleyin. shlib (paylaşımlı kütüphane) sisteminize göre değişiklik gösterebilir, genellikle /opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so gibi bir dosyadır.

  Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_execute,php4_auth_trans" shlib="/opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so"
  Init fn="php4_init" LateInit="yes" errorString="PHP ilklendirilemedi!" [php_ini="/bir/yol/php.ini"]
  
  (PHP >= 4.3.3) php_ini değiştirgesi isteğe bağlı olsa da oraya HTTP sunucunuzun yapılandırma dizininde bulunan php.ini dosyanızı yerleştirebilirsiniz.

 3. obj.conf dosyasındaki öntanımlı nesneyi yapılandırın (vserver.obj.conf dosyasında sanal sunucu sınıfları [sürüm 6.0+] için):

  <Object name="default">
  .
  .
  .
  .#DiKKAT: Bu satır tüm 'ObjectType' satırlarından sonra ve
  .#    tüm 'AddLog' satırlarından önce yer almalıdır.
  Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" [inikey=value inikey=value ...]
  .
  .
  </Object>
  
  (PHP >= 4.3.3) Bazı özel php.ini değerlerini ek değiştirgeler olarak ekleyebilirsiniz, örneğin php4_execute çağrısı bağlamına özgü docroot="/bir/yol/docroot" atamasını yapabilirsiniz. Mantıksal ini yönergeleri için lütfen "On","Off",... değil (çünkü doğru çalışmayacaktır), 0 ve 1 değerlerini kullanınız. Örneğin, zlib.output_compression="On" yerine zlib.output_compression=1 yazın.

 4. Bu sadece, içinde PHP betiklerinden başka dosya bulunmayan (bir cgi-bin dizini gibi) bir dizini yapılandırmak istediğiniz takdirde gerekir :

  <Object name="x-httpd-php">
  ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php"
  Service fn=php4_execute [inikey=value inikey=value ...]
  </Object>
  
  Bundan sonra, Yönetim sunucusunda bir dizini yapılandırıp ona x-httpd-php MIME türünü atayabilirsiniz. Bu dizindeki tüm dosyalar PHP tarafından çalıştırılacağından oradaki dosyaların uzantılarını .html olarak değiştirip PHP kullanıldığını gizleyebilirsiniz.

 5. Kimlik doğrulama ayarları: PHP kimlik doğrulaması diğer kimlik doğrulamalarıyla kullanılamaz. Bu işlem tamamen PHP betikleriniz üzerinden geçer. PHP kimlik doğrulamasını sunucunun tamamı için yapılandırmak isterseniz aşağıdaki satırı öntanımlı nesnenize ekleyiniz:

  <Object name="default">
  AuthTrans fn=php4_auth_trans
  .
  .
  .
  </Object>
  

 6. PHP kimlik doğrulamasını tek bir dizin için kullanmak istiyorsanız şunu ekleyin:

  <Object ppath="d:\kimlik\dogrulaması\yapilacak\dizin\*">
  AuthTrans fn=php4_auth_trans
  </Object>
  

Bilginize:

PHP'nin kullanacağı yığıt boyutu HTTP sunucusunun yapılandırmasına bağlıdır. Çok büyük PHP betiklerinin çalışmaması halinde Yönetim sunucusundan ("MAGNUS EDITOR" bölümünden) boyutu arttırmanızı öneririz.

CGI ortamı ve php.ini dosyasında önerilen değişiklikler

Bir Sun JSWS/Sun ONE WS/iPlanet/Netscape sunucusu çok evreli bir HTTP sunucusu olarak çalıştığı takdirde PHP betiklerinin yazımı özel bir dikkat gerektirir. Bunun sebebi, tüm isteklerin aynı süreç uzayında (HTTP sunucusunun kendi uzayı) çalışması ve bu uzayın (ortam değişkenlerince) tek bir ortama sahip olmasıdır. PATH_INFO, HTTP_HOST gibi CGI ortam değişkenlerini almak isterseniz, bunu getenv() işlevli eski PHP yöntemleriyle veya benzer yollarla ($_ENV gibi küresellerle) yapmaya çalışmak doğru değildir. Geçerli CGI değişkenleri olmaksızın sadece çalışan HTTP sunucusunun ortamını alırsınız!

Bilginize:

Soru: Ortamda neden (geçersiz) CGI değişkenleri var?

Yanıt: Bunun sebebi, HTTP sunucusu sürecini Yönetim sunucusundan başlatmanız ve başlatma betiğinin bir CGI betiği olarak çalışmasıdır (yönetim sunucusu içinde bir CGI betiği!!). Başlatılan HTTP sunucusunun bazı CGI ortam değişkenlerine sahip olmasının sebebi budur. HTTP sunucusunu yönetim sunucusunun dışında çalıştırırsanız bunun sebebini daha iyi anlarsınız. HTTP sunucusunu root kullanıcısı olarak komut satırından kendiniz başlatın ve ortamda artık CGI tarzı ortam değişkenlerinin bulunmadığını görün.

CGI değişkenlerini doğru yöntemle almak için betiklerinizde değişiklik yapmalısınız. PHP 4'te bu işlem için $_SERVER süper küreselini kullanabilirsiniz. $HTTP_HOST gibi değişkenleri kullanan eski betikleriniz varsa php.ini içinde register_globals=On yaptıktan başka değişken sırasını da değiştirin (önemli: Artık ortama ihtiyacınız olmayacağından "E"yi silin):

variables_order = "GPCS"
register_globals = On

Özel dizin listeleri ve hata sayfaları (PHP >= 4.3.3)

"404 Not Found" ve benzeri durumlarda hata sayfaları üretimi için PHP'yi kullanabilirsiniz. Üzerine yazmak istediğiniz her hata sayfası için obj.conf dosyasındaki nesneye aşağıdaki satırı ekleyiniz:

Error fn="php4_execute" code=XXX script="/bir/yol/betik.php" [inikey=value inikey=value...]
Burada XXX, HTTP hata kodudur. Sizinkiyle çelişen başka Error yönergeleri varsa onları silin. Tüm hatalar için hep aynı sayfayı kullanacaksanız code değiştirgesini belirtmeyin. Betiğiniz hata kodunu $_SERVER['ERROR_TYPE'] ile alacaktır.

Bir diğer olanak, özel yapım dizin listeleri üretimidir. Dizin içeriğini gösteren bir PHP betiği yazdıktan sonra, obj.conf dosyasında öntanımlı type="magnus-internal/directory" Service satırını şöyle değiştirin:

Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/directory" script="/bir/yol/betik.php" [inikey=value inikey=value...]
Hata sayfaları ve dizin listeleri için özgün yol ve dönüşmüş yol $_SERVER['PATH_INFO'] ve $_SERVER['PATH_TRANSLATED'] değişkenlerinden alınabilir.

nsapi_virtual() ve alt istekler (PHP >= 4.3.3)

NSAPI modülü, HTTP sunucusunda alt istekler yapmak ve sonuçları bir sayfaya yerleştirmek için artık nsapi_virtual() işlevine sahiptir (rumuz: virtual()). Bu işlev NSAPI kütüphanesinin bazı belgelenmemiş özelliklerini kullanır. Unix üzerinde modül özdevinimli olarak gerekli işlevlerin varlığını araştırır ve kullanılabilecekse kullanır. Aksi takdirde, nsapi_virtual() iptal edilir.

Bilginize:

ÖNEMLİ: nsapi_virtual() desteği DENEYSEL'dir!!!

add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
0
Lucius Rizzo Lucius dot Rizzo at Has dot Education
4 years ago
In case we.je (the originating domain) is dropped, I thought I'd add one that should last longer

The new URL is:

http://our.guru/oracle-iplanet-web-server-running-on-arch-linux-with-php-fpm-hello-speed-meet-kettle/

--
Lucius Rizzo
www.Lucius.Tel
up
0
Lucius Rizzo
4 years ago
http://we.je/oracle-iplanet-web-server-running-on-arch-linux-with-php-fpm-hello-speed-meet-kettle/

If you are looking to setup Oracle iPlanet Web server using the much more effective option of using php-fpm, please follow the link above to learn how to accomplish this.

Lucius Rizzo
www.say.si
up
0
Brian
10 years ago
For me at least, this part of the second line in the magnus.conf is not optional:

Init fn="php5_init" LateInit="yes"

Without it, the web server crashes when trying to execute php files
up
0
jedokahn at yahoo dot com at
14 years ago
I noted and installed *all* pkgs required to compile PHP5 but kept getting an error on compile when it attempted to test the gcc compiler. The /usr/ccs/bin and all the $PATH requirements were ALL there....why the error? I tried running gcc from the command prompt and got a "gcc: fatal: libiconv.so.2: open failed: "....DUH I needed to install the libiconv pkg from sunfreeware.com for gcc compiler to work. Just a small bonehead maneuver, but I thought I would add it just in case someone else ran into the particular problem.
up
0
masochisthalo at yahoo dot com
14 years ago
Title: Barebones PHP Installation on Sun One Web Server 6.1 for JDS2
Author: Hijinio Reynoso Jr.
Last Updated: August 23, 2004
Summary: If you have installed Sun One Web Server 6.1 on the JDS (aka Java Desktop System from Sun), this will help you get PHP installed on it (without XML and MySQL support.)  In any case, this should get you started which is better than not having it installed at all.  These directions were based mainly on those available from PHP.net, but updated to meet the needs of this specific configuration.

Instructions
----------------------------
0. Make sure your web server isn't running and ensure that all JDS developer packages are installed; to be safe, I always ensure that all developer packages are available via Applications > System Tools > Administration > Software Installer

1. Download http://us3.php.net/get/php-5.0.1.tar.bz2/from/a/mirror and extract into the directory of your choice. (5.0.1 was the only version I could get to make install correctly)

2. CD into the extracted PHP directory and type:
> ./configure --with-nsapi=/opt/SUNWwbsvr --enable-libgcc --disable-libxml
(Your web server directory may vary from the above's default.)

3. Once it's done configuring (and it should be successful should you have all the proper packages), type:
> make

4. When its done compiling, it's time to install as root:
# make install

5. Now, configuration of your web server begins:
# cd /opt/SUNWwbsvr/https-[yourWebServer]/config

6. vi mime.types (or other editor) to add this line into it:
type=magnus-internal/x-httpd-php exts=php

7. vi magnus.conf to add the following 2 lines to end of it:  (NOTE: the 2nd line could be optional)
Init fn="load-modules" funcs="php5_init,php5_execute,php5_auth_trans" shlib="/opt/SUNWwbsvr/bin/libphp5.so"
Init fn="php5_init" LateInit="yes" errorString="Failed to initialize PHP!" [php_ini="/path/to/php.ini"]

8. vi obj.conf to add the following line to <Object name="default">. Make sure this happens after all "ObjectType" entries and before any "AddLog" entries:  (NOTE: for virtual servers, edit vserver.obj.conf)
Service fn="php5_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" [inikey=value inikey=value ...]

9. Now, start up your web server.  Also, make sure to log into the admin server and click the "Apply" button in there.  You will also have set "index.php" as an index filename in your virtual server's Document Preferences.

10. Congrats!  Now, you have PHP installed!  Of course, there are other features you could enable (MySQL, XML, etc.), but I haven't tested against those.  Just consult the following page for hints: http://www.php.net/manual/en/install.unix.sun.php
up
0
mark at markround dot com
14 years ago
Quick note : By replacing "php4" with "php5", the above instructions work perfectly when building PHP5 for an iPlanet server. EG:-

Init fn="load-modules" funcs="php5_init,php5_execute,php5_auth_trans" etc.

Works fine here on 6.0SP2, Solaris 9 Sparc.

-Mark
[mark at markround dot com]
up
-1
ericbackstrom at hotmail dot com
12 years ago
Using gcc 3.3 I had problems compiling PHP for 64 bits, I had to replace mysql/64 bits with mysql/32 bits (Solaris cannot mix 32 bits and 64 bits libraries), so I specified the following compiler flag:

CFLAGS="-m32";export CFLAGS;

I also had problems with PHP 5.1.2 in sapi/nsapi/nsapi.c source code, It had incorrect comments and file paths :S

When trying to install PHP with mysql support I found I had these problems too: http://bugs.php.net/bug.php?id=34516... So don't mix sun ld and gcc ld because you will get into troubles. I built mysql libraries myself in a separated directory.

And don't forget to set your LD_LIBRARY_PATH to something like:

LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib:/usr/lib"
up
-1
vijay
12 years ago
If I start my iPlanet (v6.0 SP2) webserver with PHP5.1.2 i get this message every 1/2 sec in my error log....

[12/Mar/2006:11:01:48] failure (15936): Failed to read kernel statistics structures (No such device or address)

This happens only if I start my server loading PHP module. FYI - When I configured my php I had it use oracle instant client libraries.

One fix I found was to comment out this line in my magnus.conf file.

#Init fn="stats-init" profiling="on"

But I don't think i can do this on my prodcution machine. Any ideas to come around this issue?

Thanks
Vijay
To Top