SunshinePHP 2019 CFP Started

Lista cuvintelor rezervate

Cuprins

În continuare urmează lista identificatorilor predefiniți în PHP. Nici unul din identificatorii enumerați aici nu trebuie să fie utilizați ca identificatori în script-urile dumneavoastră, doar dacă nu este specificat în mod explicit altfel. Aceste liste includ cuvinte-cheie și variabile predefinite, denumiri de constante și clase. Aceste liste nu sunt exhaustive sau depline.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-409
SR
10 years ago
[Editorial note: parent and self are reserved class names. Functions and constants with their names can be declared, but not userspace classes]

true, false and null are not listed because they are globally-defined constants, not reserved words.

No idea about parent or self, though.
To Top